aktualne farske oznamy

Pondelok 25.8   sviatok asôdlaôlsd
    17:00 Na úmysel
Utorok 26.8
    17:00 Na úmysel
    19:00 * Anna (Gottweisová)
Streda 27.8    
    17:00 Na úmysel Na úmysel Na úmysel Na úmysel Na úmysel Na úmysel
Štvrtok 28.8
    17:00 Na úmysel
Piatok 29.8
    17:00 Na úmysel
Sobota 30.8    
     17:00 Umysel
      Večiereň
Nedeľa 31.8   Po osvietení, O Zachejovi, 8. hlas
    8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
    10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
    17:00 Večiereň