História farnosti

Gréckokatolícka farnosť Bratislava bola oficiálne oficiálne zriadená v roku 1936 naším blaženým vladykom Pavlom Gojdičom, systematizovaná bola v roku 1939. Na tomto mieste uvádzame preklad časti kapitoly “Parochija v Bratislavi” z knihy “J. E. Pavel Gojdič ČSVV, Jepiskop prjaševskij – k jeho dvadcaťročomu jubileju so dňa jep. posvjaščenija, Prjašev 1947”, ktorá informuje o založení našej farnosti:

Systematizácia novej grkat. farnosti v Bratislave sa uskutočnila dňa 6. 10. 1939. “Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave. Čj. 27, 173/39-V. V Bratislave, dňa 6. okt. 1939. Predmet: Bratislava, zriadenie samostatnej gr.-kat. farskej stanice. Odpoveď k číslu 142.894:39 zo dňa 2. VIII. 1939. Krajskému úradu v Bratislave. Ministerstvo školstva a národnej osvety so súhlasom Ministerstva financií daným prípisom zo dňa 23. septembra 1939, čís. 1472/39-II/4, podľa § 8 nariadenia vlády zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb. z. a n. svoľuje zriadiť a berie na vedomie zriadenie novej grécko-katolíckej farskej stanice so sídlom v Bratislave pre veriacich obradu staroslavianského v meste Bratislave a v misijnej oblasti až po Žilinu, nakoľko je zabezpečený pre túto farskú stanicu potrebný kostol podľa prípisu apoštolskej administratúry v Trnave zo dňa 9. augusta 1933, čís. 5530/33, ako aj byt a úradné miestnosti pre miestneho duchovného podľa uznesenia bratislavskej rímsko-katolíckej náboženskej obce zo dňa 30. decembra 1938, čís. 45/1278/1938.” – Potom nasleduje upozornenie, že biskupstvo musí dať k dispozícii jedno systematizované miesto, aby bratislavská farnosť mohla pôsobiť na účet tohto systematizovaného miesta. Dňa 6. októbra 1939 zaslal Krajský úrad tento spis, vedený pod číslom 233.224/6-1939, biskupskému úradu.

Biskup tam vymenoval mladého kňaza o. Jozefa Haľku, ktorý svojou šikovnosťou dosiahol, že v Bratislave sú v podstate systematizované dve miesta, a to pre farára i pre kaplána.

Bratislavská farnosť dostala chrám (cerkov) sv. Mikuláša na hrade. Stal sa strediskom života našich študentov i pracujúcich. Pri chráme jestvuje aj pekný zbor, ktorý vedie pani manželka o. Haľka.

(Preložil G. Zima; prevzaté z farského časopisu Cesta – Puť č. 14 z 16. 4. 1995)

Náš chrám bol pôvodne latinského obradu, bol postavený v rokoch 1859-1861. O jeho histórii i o tom, ako sa dostal gréckokatolíkom, sem ešte niečo doplníme. Ikonostas bol postavený v decembri 1996, ikony písal v období od februára do novembra mladý bratislavský ikonopisec Rastislav Bujna. A takto vyzeral náš chrám pred tým, než bol inštalovaný ikonostas. (Fotografia je z Veľkého piatku alebo z Veľkej soboty, v strede je Boží hrob.)