Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, eucharistia – pre dospelých. 

Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii. Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu.“ Katechumeni „sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny a nezriedka už žijú životom viery, nádeje a lásky“. „Matka Cirkev ich už ako svojich zahŕňa láskou a starostlivosťou.“ /KKC 1246-124/

Obdobie prípravy na prijatie iniciačných sviatostí trvá spravidla jeden rok, ale podľa okolnosti môže trvať aj dlhšie. Ak niekto prejaví záujem o prípravu, je potrebné nahlásiť to čím skôr na farskom úrade. Týmto sa stáva katechumenom a pravidelne sa zúčastňuje na katechézach. Iniciačné sviatosti sa spravidla udeľujú na Veľkú sobotu (deň pred Paschou) a vysluhuje ich biskup.