Kontakt

Adresa kostola:
Farnosť Povýšenia sv. Kríža
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

Adresa pre korešpondenciu:
Farnosť Povýšenia sv. Kríža
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

Farár:
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽIK, 0911 400 845

Kaplán:

Mgr. Jozef Durkot, 0903305298

Výpomocný kňaz:
Mgr. Stanislav Diheneščík, 0903 946 717

Úradné hodiny na farskom úrade
pondelok až piatok: 9. 00 – 12.00 h
V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo cez e-mail.

Telefónne číslo na farský úrad: 02/52932856

E-mailová adresa: rastislav.cizik@gmail.com

IBAN účtu farnosti: SK2209000000000011472476