Kontakt

Adresa kostola:
Farnosť Povýšenia sv. Kríža
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

Adresa pre korešpondenciu:
Farnosť Povýšenia sv. Kríža
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

Farár:
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽIK, 0911 400 845

Výpomocný kňaz:
Mgr. Stanislav Diheneščík, 0903 946 717

Úradné hodiny na farskom úrade
pondelok: 9:00 – 12:00 hod.

utorok:    14:00 – 16:00 hod.

streda:    14:00 – 16:00 hod.

štvrtok:      9:00 – 12:00 hod.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo cez e-mail.

E-mailová adresa: bratislava@grkatba.sk

IBAN účtu farnosti: SK2209000000000011472476