Občianske združenie Stauros Bratislava

Poslanie:
Poslaním združenia je organizovať rozličné aktivity pre deti, mládež i dospelých našej farnosti, ktoré súvisia s duchovnou a hodnotovou edukáciou, angažovať sa pri rozvoji a zachovávaní duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovať a koordinovať dobrovoľnícku činnosť, podporovať aktívne využívanie voľného času a duchovne i telesne zdravý životný štýl.

Predseda združenia: o. Rastislav Čižik
Podpredseda združenia: d. Andrej Škoviera
Správna rada: Rastislav Čižik, Jozef Porhinčák a Andrej Škoviera

Kontaktné informácie
Názov: Stauros Bratislava
Sídlo: ul. 29. augusta 7, 811 08 Bratislava
IČO: 45783748
Číslo bankového účtu: IBAN SK3209000000005123375497 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)
E-mail: rastislav.cizik(zavinac)gmail.com