Prvá sviatosť zmierenia

Prvá sviatosť zmierenia so slávnosťou prijatia Najsvätejšej eucharistie

Keďže sa v našej cirkvi znova obnovila pôvodná jej vlastná tradícia, je Najsvätejšia eucharistia podávaná aj malým deťom, od prijatia iniciačných sviatostí až do doby, keď dieťa nadobudne morálne rozlišovanie dobra od zla. To zodpovedá ôsmemu či deviatemu roku života dieťaťa, no je možný aj skorší vek, pričom je vždy zohľadnený úsudok rodičov v danej veci.

Po dosiahnutí tohto veku sa dieťa začne pripravovať na svoju prvú sviatosť zmierenia so slávnosťou prijatia Najsvätejšej eucharistie. Táto príprava začína každoročne v októbri a trvá až do termínu slávnosti. Zvyčajne ide o pravidelné sobotňajšie stretnutia na farskom úrade. Niekedy sa tiež stáva, že dieťa chce absolvovať túto slávnosť so spolužiakmi latinského obradu. V tom prípade je možné absolvovať túto slávnosť aj dvakrát – v našej farnosti ako aj na inom mieste.