Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Informácie o pastorácii v súvislosti s COVID -19

 • Stále je v platnosti zákaz verejných bohoslužieb. Naďalej sa v chráme každý deň modlíme bohoslužby podľa rozpisu, ktoré môžete sledovať prostredníctvom Živého prenosu z chrámu.
 • Verím, že týmto spôsobom aj naďalej zostaneme spojení nielen technikou, ale najmä Svätým Duchom v spoločnej modlitbe. 
 • Vzhľadom na blížiace sa sviatky Paschy ponúkame možnosť sv. spovede, ktorej čas si môžete dohodnúť individuálne cez nižšie uvedené kontakty

Slávenie Kvetnej nedele a Paschy doma

Keďže sa počas nasledujúcich sviatkov žiaľ nemôžeme  stretnúť pri spoločných bohoslužbách, môžete vo svojich „domácich cirkvách“ použiť ako návod či inšpiráciu nasledujúce modlitby, ktoré sú odobrené naším vladykom Petrom Rusnákom.
Prajem Vám požehnané prežitie nasledujúcih dní. O. Rastislav Čižik

Bohoslužby

4 apríla, 2020
 • 4 apríla, 2020  17:0018:00

  Sv. liturgia (slovenská) – večiereň

5 apríla, 2020
 • 5 apríla, 2020  8:008:00

  Utiereň (cirkevnoslovanská)

 • 5 apríla, 2020  9:0010:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 • 5 apríla, 2020  10:3011:30

  Sv. liturgia (slovenská)

 • 5 apríla, 2020  17:0017:30

  Večiereň (slovenská)

6 apríla, 2020
 • 6 apríla, 2020  17:0018:00

  Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)

7 apríla, 2020
 • 7 apríla, 2020  17:0018:00

  Veľkopôstna večiereň (slovenská)

8 apríla, 2020
 • 8 apríla, 2020  17:0018:00

  Liturgia vopred posvätených darov (cirkevnoslovanská)

9 apríla, 2020
 • 9 apríla, 2020  17:0018:00

  Veľkopôstna večiereň (slovenská)

10 apríla, 2020
 • 10 apríla, 2020  17:0018:00

  Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)

Najbližšie nás čaká

12 apríla, 2020
 • 12 apríla, 2020

  Nedeľa paschy

8 mája, 2020
 • 8 mája, 2020

  Deň Božích detí

20 júna, 2020
 • 20 júna, 2020

  Eparchiálny odpust v Šaštíne

Farské oznamy – STAUROS

Online prenosy z chrámu

Liturgický kalendár

 • Šiesty týždeň Veľkého pôstu

  Počas tohto týždňa prechádzame od kánonu Lazára, žobráka, s ktorým boháč zle zaobchádzal a nasledujeme Krista na jeho ceste do Betánie, kde vzkriesi Lazara, svojho priateľa, čím prisľubuje vzkriesenie pre všetkých. V piatok sa končí Štyridsiatnica (Veľký pôst) a začíname Pôst Veľkého a Svätého týždňa. Na večierni čítame príbeh o Jozefovi a jeho bratoch. Jozef The post Šiesty týždeň Veľkého pôstu appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Tento google kalendár si môžete zdieľať vo svojich zariadeniach a budete tak mať všetky akcie vo vašom kalendári.