Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

 

Pondelok7.10.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok8.10.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda9.10.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok10.10.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok11.10.  
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 Sobota12.10.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 13.10.  Osemnásta po Päťdesiatnici, 1. hlas, Sv. otcov siedmeho všeobecného snemu
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00 Sv. liturgia v Pezinku – Cajle
  17:00  Večiereň (slovenská)

2