Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok4.11.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok5.11.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda6.11.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok7.11.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
   Veľká večiereň
Piatok8.11.  Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam  
  7:00Sv. liturgia (slovenská)
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 Sobota9.11.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 10.11.  Dvadsiata druhá po Päťdesiatnici, 5. hlas,
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00
Sv. liturgia v Pezinku – Cajle
  17:00  Večiereň (slovenská)

2