Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

 

Svetlý pondelok22.4.  
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) sprievod okolo chrámu
   11:00

 Sv. liturgia (slovenská), sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií

   17:00
 Večiereň
Utorok23.4.  Sv. veľkomučeník Juraj
   7:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda24.4.  
  17:00Sv. liturgia, večiereň (cirkevnoslov.)
Štvrtok25.4.  
  17:00 Sv. liturgia, večiereň  (slovenská)
Piatok26.4.  
  17:00Sv. liturgia, večiereň (cirkevnoslov.)
 Sobota27.4.  
  17: 00Sv. liturgia, večiereň (slovenská)
    
 Nedeľa 28.4.  Antipaschy – o Tomášovi, 2. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Večiereň (slovenská)

2