Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok15.7.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok16.7.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
    
Streda17.7.  Bl. mučeník Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup
  10:00Sv. liturgia v Šaštínskej bazilike
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), moleben
Štvrtok18.7.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok19.7.  
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská),     

Veľká večiereň

 Sobota20.7. Sv. a slávny prorok Eliáš
  8:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  17: 00Sv. liturgia, večiereň (slovenská)
    
 Nedeľa 21.7.  Šiesta po Päťdesiatnici, 5. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Večiereň (slovenská)

2