Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok9.9.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok10.9.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda11.9.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok12.9.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok13.9.  
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

   Veľká večiereň s lítiou
 Sobota14.9.  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ – POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
  9:00Utiereň
  10:30
Archijerejská sv. liturgia (csl.), agapé
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 15.9.  Štrnásta po Päťdesiatnici, 5. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Večiereň (slovenská)

2