Tvojmu Krížu kladniame sa Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok14.1.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok15.1.  
  17:00Sv. liturgia (slovenská)
Streda16.1.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok17.1.  
  17:00Sv. liturgia (slovenská) 
Piatok18.1.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota19.1.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská)
   Veľká večiereň
 Nedeľa 20.1.  35. po Päťdesiatnici, 2. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00
Sv. liturgia v Lehniciach
  17:00 Večiereň (slovenská)