Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

 

Pondelok11.3.  
  17:00Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslov.)
Utorok12.3.  
  17:00Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Streda13.3.  
  17:00Liturgia vopred posvätených darov (cirkevnoslovanská)
Štvrtok14.3.  
  17:00Veľkopôstna večiereň  (slovenská) 
Piatok15.3.  
  17:00Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)
 Sobota16.3.  DRUHÁ ZÁDUŠNÁ
  17: 00Sv. liturgia, panychída, hramoty
   Veľká večiereň
 Nedeľa 17.3.  Druhá pôstna, 2. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00
Sv. liturgia v Lehniciach
  17:00 Večiereň (slovenská)

25