Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok17.6.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok18.6.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda19.6.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), večiereň s lítiou
    
Štvrtok20.6. Slávnostná poklona Božiemu telu a krvi
  7:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok21.6.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota22.6.  
  17: 00Sv. liturgia, večiereň (slovenská)
    
 Nedeľa 23.6.  Druhá po Päťdesiatnici, 1. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Veľká večiereň s lítiou (slovenská)

2