Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

 

Pondelok9.12.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok10.12.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda11.12.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok12.12.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok13.12.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota14.12.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 15.12.  Svätých praotcov, 2. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00
Sv. liturgia v Lehniciach
  17:00  Večiereň (slovenská)

2