Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok12.8.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok13.8.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda14.8.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
   Veľká večiereň s lítiou a uložením plaščenice
Štvrtok15.8.  ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
  7:00Sv. liturgia (cirkeevnoslovanská), myrovanie
  17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
Piatok16.8.  
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 Sobota17.8.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 18.8.  Deviata po Päťdesiatnici, 2. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Večiereň (slovenská)

2