Blahoslavený Pavol Peter Gojdič

V stredu, 17. júla slávime odporúčaný sviatok blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Pred svätou liturgiou o 16:45 hod. sa pomodlíme moleben k hieromučeníkovi.

Svätý prorok Eliáš

V sobotu 20. júla slávime odporúčaný sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. V predvečer sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú dve sv. liturgie – ráno o 8:00 hod. v cirkevnoslovanskom a o 17:00 hod. v slovenskom jazyku

ZMENY BOHOSLUŽIEB POČAS LETA

V letných mesiacoch júl a august nebudeme sláviť sv. liturgie vo filiálkach: Malacky, Pezinok, Lehnice, Bernolákovo.

Bohoslužobný poriadok v katedrále zostáva nezmenený.

streda, 17 júla 2024
 • streda, 17 júla 2024

  Bl. hieromučeník Pavol Peter Gojdič

 • streda, 17 júla 202416:4517:45

  Moleben k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi

 • streda, 17 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

štvrtok, 18 júla 2024
 • štvrtok, 18 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (slovenská)

piatok, 19 júla 2024
 • piatok, 19 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: veľká večiereň

sobota, 20 júla 2024
 • sobota, 20 júla 2024

  Svätý prorok Eliáš

 • sobota, 20 júla 20248:009:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 • sobota, 20 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (slovenská), následne večiereň

nedeľa, 21 júla 2024
 • nedeľa, 21 júla 20248:009:00

  Utiereň (cirkevnoslovanská)

 • nedeľa, 21 júla 20249:0010:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 • nedeľa, 21 júla 202410:3011:45

  Sv. liturgia (slovenská)

 • nedeľa, 21 júla 202412:0013:00

  Sv. liturgia (slovenská)

 • nedeľa, 21 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 • nedeľa, 21 júla 202418:0018:30

  Večiereň

pondelok, 22 júla 2024
 • pondelok, 22 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

utorok, 23 júla 2024
 • utorok, 23 júla 202417:0018:00

  Sv. liturgia (slovenská)