Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok26.8.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok27.8.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda28.8.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
   Veľká večiereň
Štvrtok29.8.  SŤATIE HLAVY SV. JÁNA KRSTITEĽA
  8:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok30.8.  
  17:00

Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 Sobota31.8.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská), večiereň
    
 Nedeľa 1.9.  Dvanásta po Päťdesiatnici, 3. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00
Sv. liturgia v Malackách
  17:00  Večiereň (slovenská)

2