Bohoslužby

Nedeľa8:00Utiereň(cirkevnoslovanská)
 9:00Liturgia(cirkevnoslovanská)
 10:30Liturgia(slovenská)
 12:00Liturgia(slovenská)
 17:00Liturgia(cirkevnoslovanská)
 18:00Večiereň(slovenská)
Pondelok17:00Liturgia(cirkevnoslovanská)
Utorok17:00Liturgia(slovenská)
Streda17:00Liturgia(cirkevnoslovanská)
Štvrtok17:00Liturgia(slovenská)
Piatok17:00Liturgia(cirkevnoslovanská)
Sobota17:00Liturgia(slovenská)
 17:45Večiereň(slovenská)

Bohoslužby na veľké sviatky a prvý piatok v mesiaci

7:00 Liturgia   
17:00 Liturgia
POČAS PRVÝCH PIATKOV SPOVEDÁME OD 14:00 do 17:00 hod. 

Okrem bohoslužieb v Katedrálnom cháme slávime nedeľné sv. liturgie aj mimo Bratislavy nasledovným spôsobom:

Prvá nedeľa v mesiaci: 17:00 – Sv. liturgia v Malackách, Chrám Najsvätejšej Trojice

Druhá nedeľa v mesiaci: 16:00 – Sv. liturgia v Pezinku – Cajle, Chrám Povýšenia sv. Kríža

Tretia nedeľa v mesiaci: 16:00 – Sv. liturgia v Lehniciach, Chrám sv. Alžbety Uhorskej

Štvrtá nedeľa v mesiaci: 16:00 – sv. liturgia v Bernolákove, Chrám sv. Štefana Uhorského

Počas mesiacov JÚL a AUGUST liturgie na „filiálkach“ neslávime!