Bohoslužby

Nedeľa 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)
Pondelok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 17:00 Liturgia (slovenská)
Streda 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 17:00 Liturgia (slovenská)
Piatok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 17:00 Liturgia (slovenská)
17:45 Večiereň (slovenská)

 

Bohoslužby na veľké sviatky a prvý piatok v mesiaci

7:00  Liturgia   
17:00  Liturgia
POČAS PRVÝCH PIATKOV SPOVEDÁME CELÝ DEŇ.