Bohoslužby

 

Nedeľa 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30 Liturgia (slovenská)
  12:00 Liturgia (slovenská)
  17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
  18:00 Večiereň (slovenská)
Pondelok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 17:00 Liturgia (slovenská)
Streda 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 17:00 Liturgia (slovenská)
Piatok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 17:00 Liturgia (slovenská)
  17:45 Večiereň (slovenská)

Bohoslužby na veľké sviatky a prvý piatok v mesiaci

7:00  Liturgia   
17:00  Liturgia
POČAS PRVÝCH PIATKOV SPOVEDÁME OD 14:00 do 17:00 hod. 

Okrem bohoslužieb v Katedrálnom cháme slávime nedeľné sv. liturgie aj mimo Bratislavy nasledovným spôsobom:

Prvá nedeľa v mesiaci: 17:00 – Sv. liturgia v Malackách, Chrám Najsvätejšej Trojice

Druhá nedeľa v mesiaci: 16:00 – Sv. liturgia v Pezinku – Cajle, Chrám Povýšenia sv. Kríža

Tretia nedeľa v mesiaci: 16:00 – Sv. liturgia v Lehniciach, Chrám sv. Alžbety Uhorskej

Štvrtá nedeľa v mesiaci: 16:00 – sv. liturgia v Bernolákove, Chrám sv. Štefana Uhorského

Počas mesiacov JÚL a AUGUST liturgie na „filiálkach“ neslávime!