Zbor Kyrillomethodeon

Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor v Bratislave Kyrillomethodeon založila roku 1936 pani Emília Haľková. Pod jej vedením plnil nielen svoje chrámové poslanie, ale zohral záslužnú úlohu pri stmeľovaní grécko – katolíckej komunity v hlavnom meste Slovenska. Nemohol sa však plynule rozvíjať – Gréckokatolícka cirkev bola zahnaná do ilegality. Po obnovení cirkvi Haľková činnosť zboru znova oživila. Od roku 1982 zbor viedol Kornel Kutka. Po jeho náhlom úmrtí zbor formoval Miron Petrášovič, ktorý repertoár zboru postupne obohacoval o diela klasikov sakrálnej hudby, pretransformoval zbor na občianske združenie zaregistrované na ministerstve vnútra pod menom Kyrillomethodeon a v roku 1993 prijal k spolupráci Štefana Ladižinského.
Ten pre zbor upravil ľudové liturgické spevy „prostopinija“, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou gréckokatolíckej liturgie. V snahe ešte vyššie posunúť umeleckú úroveň zboru Ladižinský upravoval a komponoval skladby na cirkevnoslovanské texty a pre zbor získal mladých talentovaných zbormajstrov. Prvou bola Tatiana Kanišáková a od roku 2000 sa stáva dirigentom zboru Adrian Kokoš, vtedy ešte poslucháč piateho ročníka Cirkevného konzervatória v Bratislave. So zborom naštudoval viacero skladieb ktoré boli premiérovo uvedené na rôznych hudobných festivaloch ako napr. Bratislavské kultúrne leto 2003, medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Cíferská hudobná jar. Zbor absolvoval množstvo koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Účinkoval s významnými hudobnými telesami ako napr. Dámsky komorný orchester, či Detský spevácky zbor SRo. Sprevádzal i popredných slovenských umelcov, Petra Dvorského, Sergeja Kopčáka, Tomáša Juhása, Ondreja Mráza, Evu Hornyákovú, Evu Šuškovú a mnohých ďalších. Repertoár zboru je zameraný na kompozície Čajkovského, Bortňanského, Dubenského, Sapošnikova, Korzakova, Tovačovského, Petrašoviča, Ladižinského, Semana a i. zbor Kyrillomethodeon je zameraný na interpretáciu liturgie a jednotlivých skladieb prevažne v cirkevnoslovanskom jazyku.
Okrem koncertnej činnosti zbor pravidelne účinkuje na nedeľných sv. liturgiách v gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
Od septembra roku 2011 zbor diriguje Ladislav Sabolčák.