Slávenie Kvetnej nedele a Paschy doma

Keďže sa počas nasledujúcich sviatkov žiaľ nemôžeme  stretnúť pri spoločných bohoslužbách, môžete vo svojich „domácich cirkvách“ použiť ako návod či inšpiráciu nasledujúce modlitby, ktoré sú odobrené naším vladykom Petrom Rusnákom.
Prajem Vám požehnané prežitie nasledujúcih dní. O. Rastislav Čižik