Farské obedy

Farské obedy sa stali v našej farnosti tradíciou, ktorú založil farár o. Rastislav. Konajú sa druhú nedeľu v mesiaci. v neďalekom reštauračnom zariadení a po obede spravidla nasleduje krátka prednáška s diskusiou na biskupskom (farskom centre) úrade. Témy prednášok vyberajú prednášajúci ktorí bývajú najčastejšie z farského spoločenstva a približujú svoju profesiu skrze optiku viery. O najbližšom stretnutí sa dozviete vždy vo farských oznamoch.