Farské oznamy

 

Pondelok 15.5.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 16.5.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 17.5.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 18.5.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 19.5.
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 20.5.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa  21.5.   6. po Pasche, o slepom
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská) Slávnostné sv. prijímanie detí po 1. spovedi
    17:00  Večiereň (slovenská)