Farské oznamy

Pondelok 24.10  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Andrej, Katarína  (Krajňák)
Utorok 25.10
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ľudovít, Ľudmila (Michalková)
Streda 26.10.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Milka (Haraj)
Štvrtok 27.10. 
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 28.10.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 29.10.
    17:00 Sv. liturgia (slovenská),† o. Ján, Magdaléna (Michalková) večiereň
     
 Nedeľa 30.10. 24. po Päťdesiatnici, 7. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)
  • V nedeľu, 23. 10. 16 bude jesenná Zbierka na misie. Jej účelom je podpora misijných aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Vopred ďakujeme za Vaše dary.
  • Srdečne pozývame na formačný deň pre mladých s názvom: „Na počiatku bolo Slovo“. Uskutoční sa v sobotu, 5. novembra 2016 od 9:00 do 17:00 v priestoroch eparchiálneho úradu. Prihlásiť sa môžete do stredy, 2. 11. 2016. Obed bude pre účastníkov formačného dňa zabezpečený. Môžete tiež pozvať svojich známych. Formačný deň je určený pre stredoškolákov, vysokoškolákov a pracujúcich mladých.
  • Pozývame manželské páry našej farnosti, ktoré majú záujem o pravidelné spoločné stretnutia, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade.
  • Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. liturgii o 18. 00 do priestorov eparchiálneho úradu.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade.
  • Aj v zimnom semestri akademického roka 2016/17 (24. 9. – 18. 12. 16) budú sväté liturgie v kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v nedeľu o 11:15 hod. Na Vašu účasť sa teší o. Ján Burda, SJ.