Farské oznamy

 

Pondelok 8.10.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Audij, Lýdia, Igor, panychída
Utorok 9.10.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 10.10.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 11.10.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 12.10.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota 13.10.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
 Nedeľa  14.10.  21. po Päťdesiatnici, Otcov siedmeho všeobecného snemu, 4. hlas,
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)