Farské oznamy

Pondelok 18.7.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Anna
Utorok 19.7.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
Streda 20.7.  Svätý a slávny prorok Eliáš
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 21.7. 
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Vladislav, panychída
Piatok 22.7.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 23.7.
    17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa 24.7. 10. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)

stredu, 20. 7. 16 slávime odporúčaný sviatok Svätého a slávneho proroka Eliáša. V predvečer sviatku sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň a v deň sviatku budú 2 sv. liturgie – o 7.00 h. v slovenskom a o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.

stredu, 20. 7. 16 budeme zároveň sláviť sv. liturgiu aj v kaplnke Úradu vlády SR s obvyklým začiatkom o 16.00 h.

Aj počas letných prázdnin zostávame v „cezročnom režime“ nedeľných bohoslužieb. Prakticky to znamená, že tak časy, ako aj jazyky nedeľných bohoslužieb zostávajú nezmenené.

Zmena času nedeľných bohoslužieb sa ale týka našej farnosti v Petržalke, kde sv. liturgie v Kostole sv. rodiny, na Námestí sv. Jána Pavla II. až do 4. 9. 16 vrátane budú o 10. 30 h.