Farské oznamy

 

Pondelok 14.8.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária a Mária
Veľká večiereň s lítiou
Utorok 15.8.  Zosnutie Presvätej Bohorodičky
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 16.8.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Jordán, Vladimír (Girášek)
Štvrtok 17.8.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)  † Anton
Piatok 18.8.
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  † Ružena, Anna, Ján a Bohu známa
Sobota 19.8.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň s lítiou
     
 Nedeľa  20.8.   11. po Päťdesiatnici, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)