Farské oznamy

Pondelok 26.9.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Michal
Utorok 27.9.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková)
Streda 28.9.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Renáta s rodinou
Štvrtok 29.9. 
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková)
Piatok 30.9.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Soňa (Tomová)
Veľká večiereň s lítiou
Sobota 1.10. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga (Rimová) 
    17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Artúr a ostatní z rodiny (Michalková)
     
 Nedeľa 2.10. 20. po Päťdesiatnici, 3. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)

V sobotu, 1. 10. 16 slávime odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom, v piatok, po sv. liturgii veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok bude myrovanie. V deň sviatku bude okrem sv. liturgie o 17.00 h. aj sv. liturgia ráno o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.

V nedeľu, 2. 10. 16 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v Chráme Najsvätejšej Trojice v Malackách.

Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. liturgii.

Pozývame manželské páry našej farnosti, ktoré majú záujem o pravidelné spoločné stretnutia, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade.

Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade.

Aj v zimnom semestri akademického roka 2016/17 (24. 9. – 18. 12. 16) budú sväté liturgie v kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v nedeľu o 11:15 hod. Na Vašu účasť sa teší o. Ján Burda, SJ.

Sväté tajomstvo manželstva chcú prijať:

Alexandra Kučmová, dcéra rodičov Františka a Márie r. Kakulovej, narodená v Topoľčanoch, bývajúca v Bratislave a Massimo Lenzi, syn rodičov Maria a Mariny r. Enea, narodený a bývajúci v Ríme. Sobáš chcú mať v našom chráme v sobotu,  1. 10. 16.