Farské oznamy

 

Pondelok 3.12.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Oľga, panychída
Utorok 4.12.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 5.12.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  Veľká večiereň s lítiou
 
Štvrtok 6.12. Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
    7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 7.12.
    7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), Veľká večiereň s lítiou 
 
 Sobota 8.12. Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou 
  8.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie, veľká večiereň
 Nedeľa  9.12.  29. po Päťdesiatnici, 4. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00  Sv. liturgia v Pezinku – Cajle
    17:00  Večiereň (slovenská)