Farské oznamy

 

Pondelok 15.1.  
 17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Elena a Antonín (Pjatáková)
Utorok 16.1.   
 17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 17.1.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Juraj, Anna (Šeregiová), panychída
Štvrtok 18.1.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Svätopluk, Ján (Mojzeš)
Piatok 19.1.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Ján, Mária (Pjatáková)
 Sobota 20.1.
 17:00 Sv. liturgia (slovenská)
     
 Nedeľa  21.1.  O mýtnikovi a farizejovi,  8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)