Farské oznamy

Pondelok 5.12  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Anna, panychída
Veľká večiereň s lítiou
Utorok 6.12  Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Eva, myrovanie
Streda 7.12.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), Veľká večiereň s lítiou 
Štvrtok 8.12.   Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok  
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
Piatok 9.12.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 10.12.
    17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa 11.12. sv. Praotcov, 5. hlas
8:00 Utiereň (slovenská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)
  • V utorok, 6. 12. 16 je sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu. V predvečer sviatku bude veľká večiereň. Našu farnosť znova navštívi sám sv. Mikuláš, aby našich najmenších ako každoročne potešil sladkosťami. Príde v deň svojho sviatku, v utorok, 6. 12. 16, po sv. liturgii. Preto prosíme deti, aby si pripravili básničky, pesničky alebo iné umelecké kúsky. V deň sviatku budú opäť dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnej slovančine a o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.
  • V stredu, 7. 12. 16 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v kaplnke Úradu vlády SR.
  • Vo štvrtok, 8. 12. 16 slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. V predvečer sviatku, v stredu 7. 12. 16, bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň s lítiou. V deň sviatku budú znova dve sv. liturgie – o 7.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku a o 17. 00 h. v slovenčine. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Aj v zimnom semestri akademického roka 2016/17 (24. 9. – 18. 12. 16) sa slávia sväté liturgie v kaplnke Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline, a to vždy v sobotu o 19:00 a v nedeľu o 11:15 hod. Na Vašu účasť sa teší o. Ján Burda, SJ.