Farské oznamy

 

Pondelok 9.10.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 10.10.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Zuzana, Marianna, Alexander
Streda 11.10.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 12.10.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 13.10.
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ľudovít (Hanová)
Sobota 14.10.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ľudovika, Jozef, Gabriela; veľká večiereň
     
 Nedeľa  15.10.  19. po Päťdesiatnici, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
    17:00  Večiereň (slovenská)