Farské oznamy

 

Pondelok 18.6.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 19.6.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 20.6.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 21.6.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 22.6.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota 23.6.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
 Nedeľa  24.6.  5. po Päťdesiatnici, Narodenie  sv. Jána Krstiteľa
8:00 Utiereň 
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
    17:00  Večiereň (slovenská)