Farské oznamy

 

Pondelok 20.3.     
17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)
Utorok 21.3.
17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Streda 22.3.
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 23.3.
17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Piatok 24.3.
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská) ∗ Pavol (Lunter)
Sobota 25.3.  Zvestovanie Presvätej Bohorodičke, veľký a prikázaný sviatok
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Večiereň
     
 Nedeľa 26.3.  Štvrtá pôstna, 4. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Veľkopôstna večiereň (slovenská)
  • V nedeľu, 26. 3. 17 našu katedrálu navštívi Mons. Jean-Abdo Arbach, arcibiskup gréckokatolíckej melchitskej cirkvi v Homse (Sýria). Bude prítomný na sv. liturgii o 10. 30, po ktorej nám zo svojej skúsenosti priblíži situáciu kresťanov vo vojnou zmietanej Sýrii. Priestor bude aj na osobné stretnutie v priestoroch eparchiálneho úradu. Pri tejto príležitosti zorganizujeme operatívnu zbierku na pomoc pre veriacich v eparchii Homs.
  • V stredu, 22. 3. 17 budeme o 16. 00 h. sláviť liturgiu vopred posvätených darov v kaplnke Úradu vlády SR.
  • Pozývame manželské páry na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 24. 3. 17 po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu. Súčasne bude prebiehať aj stretnutie detí.
  • Vsobotu, 25. 3. 17 budeme sláviť prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. V deň sviatku bude bohoslužobný poriadok vyzerať ako v nedeľu. Po sv. liturgiách bude myrovanie.