Farské oznamy

 

Pondelok 19.6.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 20.6.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 21.6.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 22.6.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 23.6.  Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), veľká večiereň
Sobota 24.6. Presvätá Bohorodička SpolutrpiteľkaNarodenie  sv. Jána Krstiteľa
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa  25.6.   3. po Päťdesiatnici, 2 hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)
  • sobotu, 24. 6. 17 sa uskutoční eparchiálna púť do Šaštína. Program v Bazilike začne modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke o 9. 30 h. a bude pokračovať archijerjskou sv. liturgiou o 10. 30 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Na tento účel je objednaný autobus, ktorý odíde spred chrámu o 8. 00 h.

 

  • V súvislosti s púťou do Šaštína pozývame na stretnutie rodín, ktoré bude v Šaštíne už v predvečer púte, v piatok 23. júna. Pre rodiny bude pripravený duchovný aj oddychový večerný program s možnosťou ubytovania. Záujem hláste, prosím, do utorka, 20. júna.

 

  • sobotu, 24. 6. 17 zároveň slávime sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Sv. liturgia bude z dôvodu púte do Šaštína len jedna, o 17. 00 h. Po sv. liturgii bude myrovanie.