Farské oznamy

 

Pondelok 10.9.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 11.9.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 12.9.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 13.9.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
  Veľká večiereň s lítiou
 
Piatok 14.9. Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
    7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 
 Sobota 15.9. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
  8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
 Nedeľa  16.9.  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ,  Po Povýšení, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská, myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie, sprievod okolo chrámu, agapé
    17:00  Večiereň (slovenská)