Farské oznamy

 

Pondelok 4.12.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Peter, Mária, Elena (Mihalovič)
Utorok 5.12.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ladislav, Katarína, Klára (Mihalovič)
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
Streda 6.12.  Sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Na úmysel darcov
Štvrtok 7.12.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Mária, panychída
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
Piatok 8.12.  Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou, prikázaný sviatok
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
9.12.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
     
 Nedeľa  10.12.  27. po Päťdesiatnici, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)