Farské oznamy

Pondelok 23.5.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária Chalachanová
Utorok 24.5.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 25.5.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), Veľká večiereň
Štvrtok 26.5.  Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
Piatok 27.5. 
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 28.5.
    17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa 29.5. 2. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)

Vo štvrtok, 26. 5. 2016 slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista (ľudový názov Božie telo). V predvečer sviatku bude preto večiereň a vo sviatok bude po sv. liturgii myrovanie. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.

piatok, 3. 6. 16 budeme sláviť odporúčaný sviatok Nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Preto budú tiež dve sv. liturgie – ráno o 7.00 h. v slovenskom jazyku a večer o 17.00 h. v cirkevnej slovančine. Keďže je to zároveň prvý piatok v mesiaci, počas celého dňa bude možnosť v chráme pristúpiť k sv. spovedi.

sobotu, 4. 6. 16 sa uskutoční eparchiálna púť do Šaštína. Na tento účel objednáme autobus. Svoj záujem o miesto v ňom nahláste, prosím, do nedele, 29. 5. 16.

Pozývame manželské páry na evanjelizačný kurz „Samuel“, ktorý sa uskutoční od 17-teho do 19-teho júna 2016. Ide o víkendový kurz pre kresťanských manželov. Podmienkou je mať absolvovaný „kurz Rút“ o základoch kresťanského manželstva. Cieľom kurzu je v nadväznosti na základný „kurz Rút“, poukázať na dôležitosť cieľavedomého formovania detí. Obsah kurzu je zostavený tak, že postupne prechádza obdobiami života dieťaťa od počatia až po osamostatnenie sa.

V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.

LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade.

Do pozornosti dávame registráciu účastníkov Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v poľskom Krakove v dňoch od 25. do 31. júla 2016. Celková registrácia sa ukončí v máji. V prípade dostatočného počtu záujemcov z našej eparchie by sa zabezpečil pútnický autobus. Bližšie informácie získate na farskom úrade alebo na stránke eparchie www.grkatba.sk. Upozorňujeme, že bez registrácie je účasť na hlavnom programe Svetových dní mládeže prakticky nereálna.