Farské oznamy

                                                                      SVETLÝ TÝŽDEŇ

Pondelok 17.4.  8:00  Utiereň
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
Utorok 18.4.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), paschálna večiereň
Streda 19.4.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), paschálna večiereň
Štvrtok 20.4.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), paschálna večiereň
Piatok 21.4.
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), paschálna večiereň
Sobota 22.4.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa  23.4.   sv. apoštola Tomáša – teda ANTIPASCHY 
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)