Farské oznamy

Pondelok 20.6.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 21.6.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 22.6.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 23.6. 
17:00 Sv. liturgia (slovenská), Večiereň
Piatok 24.6.  Narodenie sv. Jána Krstiteľa
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 25.6.
    17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň † Roman Rychlo
     
 Nedeľa 26.6. 6. po Päťdesiatnici, 5. hlas
8:00 Utiereň
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská) ∗ Ján, Viera, Ján, Viliam, Richard
    17:00  Večiereň (slovenská)

V piatok, 24. 6. 16 slávime sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Preto budú dve sväté liturgie, o 7. 00 h. v slovenskom a  o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgiách bude myrovanie. V deň sviatku je zároveň voľnica.

nedeľu, 26. 6. 16 bude zbierka na dobročinné diela sv. otca. (bývalý názov „Halier sv. Petra). Ide o finančnú podporu sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. Zbierku zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.

V nedeľu, 26. 6. 16 pozývame po skončení druhej sv. liturgie na spoločný farský obed v blízkej reštaurácii s následnou krátkou katechézou na biskupskom úrade. Svoj záujem môžete nahlásiť do stredy, 22. 6. 2016.

V stredu, 29. 6. 16, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla bude v našej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť. Po svätých liturgiách bude myrovanie a po večernej svätej liturgii agapé pre všetkých veriacich.

• V súvislosti so Svetovými dňami mládeže v poľskom Krakove, je nám adresovaná jedna prosba. Tohto stretnutia sa chcú zúčastniť aj dve skupiny mladých ľudí z Taiwanu, kde sa o nich pastoračne stará diakon Bohdan Jacoš. Na ich púti do Krakova plánujú spoločne navštíviť aj našu farnosť. Prosba sa týka ich ubytovania. Boli by vďační za možnosť ubytovania v našich rodinách, čím by vznikla zároveň možnosť vzájomného poznávania a výmeny. Ide o dva termíny: od 12. do 14. júla a od 4. do 6 augusta. Zakaždým by išlo o dve noci. V prípade ochoty poskytnúť ubytovanie Vám dáme konkrétnejšie informácie.

• LET 2016: Od pondelka, 4. júla 2016 do piatku 8. júla 2016 pripravujeme VI. ročník Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tentoraz uskutoční v obci Telgárt. (okres Brezno) Nástup do tábora bude v nedeľu, 3. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade.