Farské oznamy

 

Pondelok 23.4.    Svätý veľkomučeník Juraj 
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
v 17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 24.4.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 25.4.  Polovica Päťdesiatnice
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Lucia
Štvrtok 26.4.
17:00  Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 27.4.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota 28.4.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) , večiereň
 Nedeľa  29.4.  5. po Pasche – o Samaritánke
8:00 Utiereň 
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)