Farské oznamy

 

Pondelok 11.9.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 12.9.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Streda 13.9.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) ∗ Peter (Plško)
Veľká večiereň s lítiou
Štvrtok 14.9.  Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 15.9.  Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 16.9.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), večiereň
     
 Nedeľa  17.9.   ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ, 15. po Päťdesiatnici, Po Povýšení, 6. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)