Farské oznamy

 

Pondelok 19.11.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 20.11.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
  Veľká večiereň s lítiou 
Streda 21.11.  Vstup Presvätej Bohorodičky, vždy Panny, do chrámu
    7:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
Štvrtok 22.11.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 23.11.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota 24.11.
  10.30 Sv. liturgia s udelením knazského svätenia
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
 Nedeľa  25.11.  27. po Päťdesiatnici, 2. hlas (Krista Kráľa)
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)