Farské oznamy

 

Pondelok 20.11.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária, Eva, Ladislav (Arvayová)
Veľká večiereň s lítiou a požehnaním chlebov
Utorok 21.11.   Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do  chrámu
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Juraj a ostatní z rodiny (Šecková)
Streda 22.11.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária, Jozef, panychída
Štvrtok 23.11.
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Anna (Šecková), panychída
Piatok 24.11.
17.00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † za obete hladomoru na Ukrajine
25.11.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), † Michal, panychída, veľká večiereň
     
 Nedeľa  26.11.  Krista Kráľa
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)