Tvojmu Krížu kladniame sa Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok11.2.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok12.2.  
  17:00Sv. liturgia (slovenská)
Streda13.2.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok14.2.  
  17:00Sv. liturgia (slovenská) 
Piatok15.2.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
    Akatist požehnania rodín
 Sobota16.2.  
  17: 00Sv. liturgia (slovenská)
   Veľká večiereň
 Nedeľa 17.2.  O stratenom (márnotratnom) synovi
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  16:00
Sv. liturgia v Lehniciach
  17:00 Večiereň (slovenská)