Farské oznamy

 

Pondelok 19.2.  
 17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)
Utorok 20.2.   
17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Streda 21.2.  
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 22.2.
17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Piatok 23.2.
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)
 Sobota 24.2.  Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy sv. Jána Krstiteľa
 17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
     
 Nedeľa  25.2.  Druhá pôstna,  5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)