Farské oznamy

 

Pondelok 12.3.  
 17:00 Veľkopôstna večiereň (cirkevnoslovanská)
Utorok 13.3.   
17:00 Veľkopôstna večiereň (slovenská)
Streda 14.3.  
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (cirkevnoslovanská)
18:30 Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho
Štvrtok 15.3.
17:00  Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)
Piatok 16.3.
17:00 Liturgia vopred posvätených darov (slovenská)
 Sobota 17.3.  Akatistová
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 Sv. liturgia (slovenská), panychída, hramoty, veľká večiereň
 Nedeľa  18.3.  Piata pôstna,  8.  hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)