Farské oznamy

 

Pondelok 13.8.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 14.8.   
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
  Veľká večiereň s lítiou a uložením plaščenice
 
Streda 15.8.  ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
    7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 16.8.
17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok 17.8.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota 18.8.
17:00 Sv. liturgia (slovenská), veľká večiereň
 Nedeľa  19.8.  13. po Päťdesiatnici, 4h. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)