Farské oznamy

Pondelok 2.1.  
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mikuláš Rybár
Utorok 3.1
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † o. Ján, Helena
Streda 4.1.
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 5.1.  Predvečer Bohozjavenia
8:00 Kráľovské hodinky
16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Veľké svätenie vody
Veľké povečerie s lítiou
Piatok 6.1.  Sväté Bohozjavenie
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!
Sobota 7.1.  Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská), Večiereň
     
 Nedeľa 8.1.  Nedeľa po Osvietení, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
    9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
    17:00  Večiereň (slovenská)
  • Vo štvrtok, 5. 1. 17 je predvečer sviatku Bohozjavenia Pána. O 8. 00 h. sa pomodlíme Kráľovské hodinky, o 16. 00 h. popoludní budeme sláviť sv. liturgiu s večierňou, po nej bude Veľké svätenie vody a Veľké povečerie s lítiou. V tento deň je predpísaný pôst a zdržanlivosť od mäsa.
  • piatok, 6. 1. 17 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
  • V sobotu, 7. 1. 17 budeme sláviť odporúčaný sviatok Zhromaždenie k sv. slávnemu Pánovmu Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi. Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude aj sv. liturgia ráno o 8. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.